Här i Sverige finns en lång tradition av kurhotell och SPA-anläggningar. Redan på 1800-talet reste landets societet i landet ut till kuranläggningar på sommaren för att som man sa dricka brunn. Anläggningarna låg ofta vid en källa som ansågs ha hälsobringande egenskaper. Runt brunnen växte det upp hela byar där människor som ville främja sin hälsa kunde bo och ta olika behandlingar i tillägg till att dricka brunnsvattnet. Det var också vanligt att anlägga kurorter vid havet eftersom det ansågs främjande för hälsan att ta uppfriskande bad i havsvatten. Idag använder vi kanske inte ordet kurort så mycket längre utan vi använder hellre det internationella namnet SPA för att benämna ett ställe som erbjuder avkoppling och hälsofrämjande behandlingar.

Många av de gamla kurorterna började även att hälla upp sitt hälsosamma vatten på flaska för att kunna sälja det till folk som inte själva kunde ta sig till kurorten. En par av de mest kända är kanske Loka och Ramlösa som idag är kända varumärken men som från början faktiskt var hälsobrunnar. I Loka Brunn finns idag en modern SPA-anläggning som erbjuder avkoppling i en naturskön miljö, bad i varma pooler och SPA-behandlingar till både barn och vuxna. Även Ramlösa hade tidigare ett gediget Brunnshotell som erbjöd logi till de som rest dit för att dricka deras vatten. Idag finns ingen SPA-anläggning vid Ramlösa källa.

Vid förra sekelskiftet var det särskilt populärt att spendera somrarna vid en hälsobrunn och dricka vattnet från källan. De väl bemedlade hade ofta egna hus eller våningar i närheten av källan och det växte upp olika verksamheter runt brunnen. Vattnet intogs ofta gåendes till marschmusik får det ansågs extra hälsosamt att dricka vattnet gåendes. Då kanske en brunnsvistelse innebar att det dracks vatten flera gånger per dag. Däremellan kunde de promenera eller kanske gymnastisera i någon av anläggningens gymnastikanläggningar.

När det blev omodernt med att dricka brunn fortsatte många av anläggningarna att rikta in sig på att erbjuda rehabilitering åt sjuka och skadade. Då kunde de erbjuda både logi och ett aktivt schema av träning med olika terapeuter. En viktig del av träningen var ofta i bassänger med varmt vatten för att träning i vatten är extra skonsamt för kroppen. Viktigt för den som är sjuk redan och behöver undvika risken för ytterligare skador.

Category :